Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: De verkoper
Altrimenti Jewelry
Kwikstraat 17

3078 Everberg
BE0762.835.714
altrimentijewelry@outlook.com

 

Artikel 2: Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Prijzen
Alle vermelde verkoopprijzen op de website zijn in euro's, inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven.

De verzendingskosten worden berekend op basis van de tarieven van Bpost. Bij verhoging van deze prijzen door Bpost zullen wij deze tarieven ook hanteren. De totaalprijs zal op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld worden vooraleer de gebruiker zijn aankoop definitief valideert. Het blijft ook mogelijk de bestelling op te halen in Everberg, Mechelen, Lommel of Elewijt.

 

Artikel 4: Bestelling
Na het plaatsen van een bestelling, ontvang je een bevestigingsmail met daarin de bevestiging van je bestelling en de totale kostprijs. Mocht er een foutje geslopen zijn in het voorraadsysteem, en het gekozen artikel is niet meer beschikbaar, krijg je daar binnen de 2 werkdagen bericht van.

 

Artikel 5: Betaling
Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden: betalingen via Bancontact, contant en overschrijving. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Altrimenti gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben tenzij U ons een betaalbewijs hiervan bezorgd via mail, messenger of whatsapp.

 

Artikel 6: Levering en termijn
Altrimenti streeft naar een zo snel mogelijke levering. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Altrimenti kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om, en geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De Koper bezorgt aan Altrimenti het juiste leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

 

Artikel 7: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Altrimenti beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Altrimenti zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 8: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst via mail altrimentijewelry@outlook.com

 

Artikel 9: Garantie en retour
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten): Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen: Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant de bestelbevestiging of kasticket en betaalbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst via mail altrimentijewelry@outlook.com, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Altrimenti. De klant heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 14 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 10: Afzien van je aankoop
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de website aankopen. Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Klanten die van dit verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Altrimenti. Enkel artikelen die zich in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking bevinden, kunnen worden teruggenomen. Gedragen, bevuilde, beschadigde, onvolledige en op maat gemaakte artikelen worden in geen geval teruggenomen. Van zodra wij de goederen ontvangen hebben, in originele en onbeschadigde staat, wordt het bedrag teruggestort.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom
Onze website, ontwerpen, logo's, tekst, foto's, namen en in het algemeen elke communicatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons, onze leveranciers of andere belanghebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo kunnen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties etc. niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Indien inbreuk gemaakt wordt op de intellectuele eigendomsrechten, wordt dit zonder waarschuwing door de advocaat afgehandeld.

 

Artikel 18: Privacy statement
Door te bestellen verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar. Bestellen bij Altrimenti vereist dat u ons uw klantgegevens bezorgt. Wij gebruiken deze gegevens voor de administratie van je bestelling. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Als Koper heeft u steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

Bij vragen over deze privacy statement, kan u ons gerust contacteren.